Privacybeleid

Via dit privacybeleid willen wij u duidelijk informeren over op welke manier uw persoonsgegevens verwerkt worden, bewaard worden en wat uw rechten zijn.
Mocht u na het lezen van deze tekst nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. 

Eventgadgets.be is een Belgisch webshop met maatschappelijke zetel te Nieuwe Erven 27, 3583 Paal, België. Ondernemingsnummer: BE0865.392.230
Eventgadgets.be is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Wie zijn we?

Ons website-adres is: www.eventgadgets.be

U kan ons contacteren op de volgende manieren:

  • Per brief op het adres Nieuwe Erven 27, 3583 Paal
  • Per e-mail via [email protected]
  • Telefonisch via +32 (0)11 41 31 75

2. Welke gegevens hebben wij van u nodig en waarom?

U kan onze website vrij raadplegen zonder dat u persoonsgegevens aan ons dient te verstrekken.
Indien u ons contacteert via telefoon of e-mail, bestaat de mogelijkheid dat wij u om persoonlijke informatie vragen. Wij zullen steeds uw naam, voornaam, eventueel bedrijfsnaam, mailadres en/of telefoonnummer vragen. Deze gegevens hebben wij nodige om u te kunnen informeren en u een goede dienstverlening te kunnen geven. Wordt u klant, dan hebben wij uiteraard nog bijkomende gegevens nodig waaronder het adres voor de levering en facturatieadres.

Als u een klantenaccount aanmaakt op deze website, bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw logingegevens en het gebruik van uw paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen in de database van deze website, Eventgadgets.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Uw persoonlijke gegevens worden niet op onze website bewaard, maar op een beveiligde computer.

3. Wat is het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens?

- Om u te kunnen contacteren inzake uw vraag of bestelling
- Het afhandelen van uw betaling (door Mollie)
- Om de gevraagde artikelen bij u te (laten) leveren
- Eventgadgets.be verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Eventgadgets.be verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

5. Wat zijn uw rechten?

U kan ons contacteren via [email protected] om aan te geven dat wij uw gegevens niet langer moet bewaren. Als klant hebben wij natuurlijk wel een minimaal aantal gegevens van u nodig. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U mag ons steeds contacteren op [email protected] voor meer informatie.

Volgens de geldende wetgeving heeft u verder volgende rechten:

- Recht van inzage en kopie;
- Recht van gegevensuitwissing;
- Recht van aanpassing of rectificatie;
- Recht op beperking van verwerking;
- Recht van bezwaar;
- Recht op overdraagbaarheid.

Om gebruik te maken van deze rechten, dient u ons te contacteren via [email protected].

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

6. Het gebruik van cookies

De website eventgadgets.be maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan deze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze functionele cookies bieden de mogelijkheid om de website te optimaliseren. Google Analytics is ingebouwd in deze website, maar uw persoonlijke informatie (IP-adres) wordt eerst geanonimiseerd alvorens aan deze service doorgegeven. De website maakt helemaal geen gebruik van tracking cookies. De cookies op onze internetpagina’s slaan geen dus persoonlijke gegevens op. U kan cookies altijd uitschakelen en zelfs verwijderen. Dat kan via de instellingen van uw internet browser. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eventgadgets.be neemt de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected].

7. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden gemeld. De laatste wijziging is gebeurd op 24/04/2021.

Neem ook onze Algemene Voorwaarden door.

{% if template == 'pages/index.rain' %} {% elseif product.image %} {% elseif collection.image %} {% elseif catalog.image %} {% else %} {% endif %}
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »